RUSYA BAVUL / KARGO TİCARETİ

Rusya Federasyonu’ndaki ithalat vergilerinin  yüksekliği, yerel üretimin ihtiyacı tam olarak karşılayamaması ve Rusya Federasyonu hükümetinin  iç piyasadaki mal arzını ve fiyat kontrolünü sağlamak amacıyla izin verilen ilgili mevzuatta “Kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını temin etmek üzere” olarak yer alan  bavul ticareti uygulaması ile  Rus ithalatçılar kolaylıkla Rusya’ya mal getirmektedirler.

Bu ticaret biçimi tamamen Ruslar tarafından  ortaya çıkarılmış olup, bavul ticaretinin sürekliliği, şartları ve/veya sona erdirilmesi  konularında inisiyatif tamamen Rus tarafının elindedir.

Rusya Federasyonu’na Gerçek Kişiler Tarafından Şahsi Kullanım İçin Getirilen Eşyalara Tek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Dair Kararname (*)

(*) Bu kararname sadece Rus vatandaşlarını kapsamaktadır.
Kararname No: 718
Tarih: 29 Kasım 2003
Yayım tarihi: 02 Aralık 2003 (Rossiyskaya Gazeta)
Yürürlüğe Giriş Tarihi:  01 Ocak 2004

 718 sayılı Kararname

Kararname Özeti:  Gerçek şahıslar, Rusya Federasyonu’na beraberinde olan/olmayan, toplam değeri 65.000 Rubleyi  (yaklaşık olarak 2.100 ABD Doları) ve toplam ağırlığı 50 kg’ı (50 kg. dahil) aşmayan eşyalarını gümrük vergileri ödemeksizin getirebilirler.

Gerçek şahısların beraberinde olan/olmayan, ağırlığı 50-200 kg veya bedeli 650.000 Rubleyi (yaklaşık olarak 21.000 ABD Doları) aşmayan eşyanın (nakil vasıtaları hariç), 50 kg. ve 65.000 Rubleyi aşan kısmı için en az 4 Euro/kg olmak üzere eşyanın gümrük değeri üzerinden % 30 oranında tek gümrük vergi alınacaktır. (Tek Gümrük Vergisi, gümrük vergisi, KDV, bandrol vergisi ve diğer vergileri kapsamaktadır.  Malın menşe ülkesi veya çeşidi dikkate alınmamaktadır.) Eşya  değerinin 650.000 Rubleyi  ve/veya ağırlığının 200 kg.’ı geçmesi durumunda, eşyalar yürürlükteki genel gümrük rejimine tabi olacaktır. Yani dış ticaret faaliyeti ile iştigal edenler için uygulanan genel gümrük tarife ve vergilendirmesi  esas alınacaktır.

Yeni Talimatname 08.12.2004 tarihinde Rusya’ya bavul/kargo  ticaretiyle getirilen malların gümrük kontrollerine ilişkin olarak yeni bir Talimatname yayımlandı. 15 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Talimatname’de; Rusya bavul/kargo ile getirilecek malların  çeşit ve katagorilerine göre ayrı ayrı tasnif edilmesi isteniyor. Aşığıda naılan Talimatname’nin Türkçe tercümesi bilgilerinize sunulmuştur.

08.12.2004,  Moskova

Continue Reading →

Konteyner ölçüleri


20′ Dry Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
5,897 mm
19 ft 4.17 in
Genişlik
2,348 mm
7 ft 8.44 in
Yükseklik
2,390 mm
7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,336 mm
7 ft 8.01 in
Yükseklik
2,280 mm
7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt
30,480 kg (24,000 kg)
67,200 lb (52,910 lb)
Dara
2,240 kg (2,290 kg)
4,940 lb (5,050 lb)
Max Yükleme
28,240 kg (21,710 kg)
62,260 lb (47,860 lb)
Yükleme Hacmi
33 metre küp
1,165 feet küp
 

40′ Dry Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
12,031 mm
39 ft 5.66 in
Genişlik
2,348 mm
7 ft 8.44 in
Yükseklik
2,390 mm
7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,336 mm
7 ft 8.01 in
Yükseklik
2,280 mm
7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt
32,500 kg (30,480 kg)
71,650 lb (67,200 lb)
Dara
3,750 kg (3,770 kg)
8,270 lb (8,310 lb)
Max Yükleme
28,750 kg (26,710 kg)
63,380 lb (58,890 lb)
Yükleme Hacmi
68 metre küp
2,401 feet küp
 

40′ High Cube Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
12,031 mm
39 ft 5.66 in
Genişlik
2,348 mm
7 ft 8.44 in
Yükseklik
2,695 mm
8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,336 mm
7 ft 8.01 in
Yükseklik
2,585 mm
8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt
32,500 kg (30,480 kg)
71,650 lb (67,200 lb)
Dara
3,940 kg (3,990 kg)
8,690 lb (8,880 lb)
Max Yükleme
28,560 kg (26,490 kg)
62,960 lb (58,400 lb)
Yükleme Hacmi
76 metre küp
2,684 feet küp
     

20′ Open Top Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
5,893 mm
19 ft 4.21in
Genişlik
2,346 mm
7 ft 8.36 in
Yükseklik
2,384 mm
7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,338 mm
7 ft 8.05 in
Yükseklik
2,244 mm
7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt
30,480 kg (24,000 kg)
67,200 lb (52,910 lb)
Dara
2,320 kg (2,450 kg)
5,120 lb (5,400 lb)
Max Yükleme
28,160 kg (21,550 kg)
62,080 lb (47,510 lb)
Yükleme Hacmi
33 metre küp
1,165 feet küp

40′ Open Top Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
12,032 mm
39 ft 5.31in
Genişlik
2,346 mm
7 ft 8.36 in
Yükseklik
2,381 mm
7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,338 mm
7 ft 8.05 in
Yükseklik
2,244 mm
7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt
30,480 kg
67,200 lb
Dara
4,120 kg
9,080 lb
Max Yükleme
26,360 kg
58,120 lb
Yükleme Hacmi
66 metre küp
2,331 feet küp

40′ High Cube Refrigerated Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
11,587 mm
38 ft 0.29 in
Genişlik
2,290 mm
7 ft 6.16 in
Yükseklik
2,539 mm
8 ft 4.00 in
Kapı Açılışı
Genişlik
2,290 mm
7 ft 6.16 in
Yükseklik
2,572 mm
8 ft 5.40 in
Ağırlık
Max Brüt
34,000 kg
74,960 lb
Dara
4,700 kg
10,360 lb
Max Yükleme
29,300 kg
74,960 lb
Yükleme Hacmi
67 metre küp
2,366 feet küp
     


20′ Flat 
Rack Container with Collapsible End

İç Ölçüleri
Uzunluk
5,958 mm
19 ft 4.17 in
Genişlik
2,018 mm
6 ft 7.45 in
Yükseklik
2,077 mm
6 ft 9.77 in
Kapı Açılışı
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Max Brüt
30,480 kg
67,200 lb
Dara
2,720 kg
6,000 lb
Max Yükleme
27,760 kg
62,120 lb
Yükleme Hacmi
25 metre küp
883 feet küp


40′ Flat Rack Container with Collapsible End

İç Ölçüleri
Uzunluk
11,986 mm
39 ft 3.89 in
Genişlik
2,236 mm
7 ft 4.03 in
Yükseklik
1,968 mm
6 ft 5.48 in
Kapı Açılışı
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Max Brüt
45,000 kg
99,210 lb
Dara
5,980 kg
13,180 lb
Max Yükleme
39,020 kg
86,030 lb
Yükleme Hacmi
53 metre küp
1,872 feet küp

20′  Tank Container

İç Ölçüleri
Uzunluk
6,058 mm
19 ft 10.52 in
Genişlik
2,438 mm
8 ft 0.10 in
Yükseklik
2,591 mm
8 ft 6.02 in
Kapı Açılışı
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Max Brüt
36,000 kg
79,366 lb
Dara
3,385 kg
7,463 lb
Max Yükleme
32,615 kg
71,903 lb
Yükleme Hacmi
24 metre küp
848 feet küp
     

20′ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts

İç Ölçüleri
Uzunluk
5,650 mm
 
Genişlik
2,030 mm
 
Yükseklik
2,073 mm
 
Kapı Açılışı
Genişlik
.
 
Yükseklik
.
 
Ağırlık
Max Brüt
30,000 kg
 
Dara
2,790 kg  
 
Max Yükleme
27,210 kg
 
Yükleme Hacmi
25 metre küp
883 feet küp

40′ Flat Rack Container with Four Freestanding Posts

İç Ölçüleri
Uzunluk
11,784 mm
 
Genişlik
2,030 mm
 
Yükseklik
1,943 mm
 
Kapı Açılışı
Genişlik
2,338 mm
 
Yükseklik
2,244 mm
 
Ağırlık
Max Brüt

45,000 kg

 
Dara

5,400 kg

 
Max Yükleme

39,600 kg

 
Yükleme Hacmi

53 metre küp

1,872 feet küp